Standardinställningar

Inställningar

Anpassade systeminställningar som t.ex. aktivering av automatiska uppdateringar sparas i en textfil (system.props) som lagras i systemmappen. I samband med paketeringen kan dessa inställningar ställas in genom att vissa textsträngar (se tabell nedan) sparas i en textfil i installationsmappen döpt till ”default.props”. Det är viktigt att filen inte sparas direkt i mappen för systemdata eftersom den kan orsaka ett felaktigt beteende av mjukvaran vid första starten om filen redan finns där från början.

Varje inställning är kopplad till en textsträng som listas i tabellen nedan. Läs mer om de olika inställningarna under respektive rubrik.

Inställning Textsträng i default.props
Automatiska uppdateringar AutoUpdate = false
Clipart clipart=loaded {version}
Startsida i webbläsaren DefaultStartPage=www.dinsida.se
Automatiska uppdateringar

Om slutanvändarna inte tillåts utföra installationer själva, kommer detta innebära att de inte heller kan installera nya uppdateringar för ITP WhiteBoard. Det kan därför vara en bra idé att inaktivera meddelandet om nya uppdateringar.

Clipart

ITP WhiteBoard levereras med ett komprimerat clipart-bibliotek som automatiskt packas upp när användaren aktiverar clipart-biblioteket för första gången. De uppackade bilderna sparas i systemmappen. För att packa upp biblioteket i förväg installeras lämpligen först ITP WhiteBoard på en testdator. Därefter kan mappen clipart i systemmappen kopieras och inkluderas i paketeringen så att den hamnar direkt i systemmappen. Viktigt är också att kopiera textsträngen för clipart i filen ”system.props” från systemmappen på testinstallationen och inkludera denna i ”default.props” som beskrivs ovan.

Startsida i webbläsaren

Standardstartsidan är den sida som visas från början och så länge användaren själv inte ändrat startsida. Användaren  kan närsomhelst gå tillbaka till standardvärdet.

 

<< Tillbaka till paketering