Paketera

Paketering av ITP WhiteBoard

På denna sida finns information som kan vara viktig att veta om eller ta hänsyn till i samband med manuell paketering och distribution av ITP WhiteBoard.

För paketering med msi-paket finns mer information om detta här.

Resurser
Installationspaket ITP WhiteBoard Installer.exe
Inställningar Standardinställningar.zip
Checklista Checklista.txt

Checklistan innehåller en kortfattad instruktion med de nödvändiga stegen för paketering. Mer information om de olika stegen finns längre ner på denna sida.

Mappar och rättigheter

ITP WhiteBoard Installeras normalt under ”Program Files”. Under aktiveringen skapas sedan mappen för systemdata där bland annat licensnyckeln sparas. Slutligen skapas mappen för användardata när användaren startar programmet för första gången.

Programmet förutsätter att slutanvändaren har läs och skrivrättigheter i mapparna för systemdata och användardata:

Mapp Sökväg
Installationsmapp C:\Program Files\IT Perspective Sweden AB\ITP WhiteBoard
Systemdata C:\ProgramData\ITP WhiteBoard
Användardata C:\Users\{Användare}\AppData\Roaming\ITP WhiteBoard
Aktivering

Efter att mjukvaran har installerats måste denna aktiveras med en licensnyckel. Vanligen distribueras en huvudlicensnyckel med filändelsen ”mli” via mail till kunden. Med denna huvudlicens kan mjukvaran sedan aktiveras på flera datorer. Under aktiveringen kontaktas aktiveringsservern och en datorunik licensnyckel sparas lokalt på datorn i systemmappen.

Datorunik licensnyckel: C:\ProgramData\ITP WhiteBoard\key.lic

För att aktivera mjukvaran i tyst läge kan ITP WhiteBoard.exe exekveras med argumenten /s samt sökvägen till huvudlicensen.

Argument:  /s {sökväg till huvudlicensen}
Exempel: ITP WhiteBoard.exe /s c:\users\{Användare}\Documents\licensfil.mli

Detta kan skriptas och exekveras på respektive klient efter slutförd installation i samband med att paketeringen skjuts ut till klienterna. Om aktiveringen misslyckas, avslutas programmet med en felkod. Det går också bra att verifiera aktiveringen genom att kontrollera att den datorunika licensnyckeln ”key.lic” har sparats i mappen för systemdata.

Standardinställningar

Om slutanvändaren inte har rättigheter att installera mjukvara på egen hand, är det viktigt att inaktivera automatiska uppdateringar och se till att clipart-arkivet är uppackat från början. Dessa inställningar finns förberedda att ladda ner här:

Ladda ner standardinställningar

För vidare anpassning av standardinställningarna finns mer information här.

Avinstallation

Efter slutförd avinstallation ligger systemmappen och användarmappen kvar. Om en komplett avinstallation önskas bör även dessa mappar raderas.

Frågor

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring paketeringen är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail:

Mail: info@itpwb.se
Telefon: 08-545 060 50