MSI

Paketering med MSI

På denna sida finns information som kan vara viktig att veta om eller ta hänsyn till i samband med paketering och distribution av ITP WhiteBoard.

Installera
 1. Ladda ner msi-paketet och kör med den fulla sökvägen till licensnyckeln som argument.
  • Exempel: msiexec /i ITP_WhiteBoard_X.X.X.X.msi MLI_PATH=”[FULL PATH]/license.mli”
 2. Kontrollera att aktiveringen av mjukvaran fungerar
 3. Kontrollera att slutanvändaren har läs och skrivrättigheter för i följande mappar och filer:
  • C:\ProgramData\ITP WhiteBoard
  • C:\Users{Användare}\AppData\Roaming\ITP WhiteBoard
  • C:\ProgramData\ITP WhiteBoard\key.lic

Mer information om de olika punkterna finns nedan under separata rubriker.

Aktivering

En huvudlicensnyckel med filändelsen .mli används under aktiveringen för att generera en datorunik licensnyckel som sparas lokalt på klienten. Den datorunika licensnyckeln uppdateras regelbundet och det är viktigt att slutanvändaren har rättigheter att uppdatera denna.

Datorunik licensnyckel: C:\ProgramData\ITP WhiteBoard\key.lic

En anledning till en misslyckad utrullning kan vara aktiveringen. Det kan t.ex. bero på en felaktig sökväg till licensnyckeln. Kontrollera aktiveringsloggen under C:\ProgramData\ITP WhiteBoard för mer information om vad som är fel.

Mappar och rättigheter

ITP WhiteBoard Installeras under ”Program Files”. Under aktiveringen skapas sedan mappen för systemdata där bland annat licensnyckeln sparas. Slutligen skapas mappen för användardata när användaren startar programmet för första gången.

Programmet förutsätter att slutanvändaren har läs och skrivrättigheter i mapparna för systemdata och användardata:

MappSökväg
InstallationsmappC:\Program Files\IT Perspective Sweden AB\ITP WhiteBoard
SystemdataC:\ProgramData\ITP WhiteBoard
AnvändardataC:\Users\{Användare}\AppData\Roaming\ITP WhiteBoard
Verifiera

Programfilen ITP WhiteBoard.exe kan köras med växeln -verify för att kontrollera att licensen är aktiv och att rättigheterna fungerar. Om filen avslutar med 0 som felkod är allt som det ska. Det finns en bat-fil i installationsmappen (Verify.bat) som illustrerar detta.

Observera att detta test måste köras som slutanvändare för att fungera korrekt!

Avinstallation

Innan avinstallation av paketet kan Programfilen ITP WhiteBoard.exe köras med växeln -uninstall. Detta raderar licensinformation, användarinställningar och andra filer skapade av programmet.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring paketeringen är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail:

Mail: info@itpwb.se
Telefon: 08-545 060 50