Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer

Programmets layout

Basläget i ITP Whiteboard

Rit och skrivverktyg

Färglägga objekt

Skapa och färglägg geometriska former

Infoga bilder

Länka till en internetsida

Infoga bakgrund

Inbyggd webbläsare